Wszystkim naszym pacjentom świadczymy usługi najwyższej jakości czego potwierdzeniem jest gwarancja na wszystkie zabiegi. Jeśli w którym momencie w trakcie trwania gwarancji stanie się coś złego z Twoimi zębami – masz pewność bezpłatnej naprawy, bądź ponownego wykonania usługi całkowicie bezpłatnie.

Warunkiem otrzymania rocznej gwarancji na usługi stomatologiczne w gabinecie Denti-Med są regularne wizyty kontrolne co 6 miesięcy. W trakcie takiej wizyty ma miejsce przegląd uzębienia i kontrola higieny jamy ustnej.

Gwarancja nie obejmuje:

  • prac wykonanych na wyraźne życzenie Pacjenta, mimo informowania o możliwości  wystąpienia niepowodzenia w leczeniu
  • w przypadku występowania chorób ogólnych,które mogą istotnie wpływać na leczenie stomatologiczne, takich jak: cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, padaczka, osteoporoza
  • w przypadku zaistnienia nieszczęśliwych wypadków
Gwarancja przestaje obowiązywać w momencie, gdy pacjent przestaje zgłaszać się na wizyty kontrolne, nie stosuje się do zaleceń lekarza oraz gdy nastąpiła ingerencja innego lekarza stomatologa.